La última mujer de una lengua

Imagina que eres la última persona en todo el mundo que habla la lengua que te vio nacer, que te dio la voz y el nombre. Que toda tu tribu habla en inglés y ha ...

El saqueig, un poema de Joan Margarit

El saqueig D’infant em van voler arrencar la llenguaque l’àvia em parlavaquan tornàvem del camp al final de la tarda.Com les pedres, les flors, la soledat,arreu...